REFERENCE

Výběr z projektů řešených pracovníky společnosti:

Lokalita Provedené práce Rok realizace
Horní Počernice - PAL a.s. Ekologický audit 1992
Příbram – Autometal Ekologický audit 1992
Bystřany - Elektrotechnické závody Ekologický audit 1993
Holýšov - SVA a.s. Průzkum znečištění horninového podloží a podzemních vod chlorovanými uhlovodíky a těžkými kovy 1993
Hrádek u Pacova – skládka Dokumentace EIA 1993
Chotěboř - NATE Chotěboř Ekologický audit, ověření znečištění zemin a podzemní vody 1993
Kbely - PSS Kbely Ekologický audit 1993
Pískový vrch – skládka TKO Dokumentace EIA 1993
Trutnov - ČKD Dukla Průzkum znečištění podzemní vody a horninového prostředí 1993
Ústí nad Labem - Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ekologický audit 1993
Velvěty – Spolchemie Průzkum a doporučení sanace kontaminace okolí trubního mostu 1993
Dolní Měcholupy - Léčiva a.s. Riziková analýza 1994
Kvasiny - lakovna ŠKODA Atmogeochemický průzkum 1994
Libochovany – lom a obalovna Atmogeochemický průzkum 1994
Lovosice – Secheza Ekologický audit 1994
Lysá nad Labem - strojová stanice ČD Atmogeochemický průzkum 1994
Mydlovary – MAPE Hydrogeologický a hydrochemický průzkum 1993-1994
Nymburk – depo ČD Atmogeochemický průzkum 1994
Pardubice – Semtín – Synthesia Ekologický audit 1994
Písek - VOS Písek Ekologický audit 1994
Velvěty – Spolchemie Ekologický audit 1994
Vlašim - Sellier & Bellot a.s. Ekologický audit 1994
Vrabcov u Sušice – skládka TKO Hydrogeologický průzkum 1994
Benzina s.p. Ekologický audit - 25 lokalit 1995
Hradčany – vojenský prostor Supervize sanačních prací - atmogeochemický průzkum 1995
Chabařovice – skládka Technicko ekonomická studie sanace 1995
Lovosice – Lovochemie Riziková analýza 1994-1995
Praha - Pražské kanalizace a vodní toky Ekologický audit 1995
Ptáčkovna - skládka TKO Riziková analýza 1995
Benzina s.p. Zhodnocení rizikovosti provozu čerpacích stanic v povodí Odry – 9 lokalit 1996
Česká Třebová – depo ČD Atmogeochemický průzkum 1996
České Budějovice - Motor Jikov a.s. – Skládka Suchomel Riziková analýza 1996
Kuřivody - prádelna SA Sanace 1994-1996
Vodňany - Motor Jikov a.s. Riziková analýza 1996
Žatec - VÚ 4274 Průzkum a sanace znečištění ropnými látkami 1996
Kněževes - VÚ 2691 Doprůzkum znečištění 1997
Kralupy nad Vltavou – Kovošrot. Posudek rizikové analýzy 1997
Neštěmice - Tonaso a.s. Aktualizace rizikové analýzy 1997
Pardubice – Syntezia Monitoring znečištění podzemní vody v oblasti STOH a SIDEM 1997
Bohumín - seřazovací nádraží ČD Průzkum znečištění 1998
České dráhy Zjištění stupně a typu kontaminací podzemní vody ve studních na lokalitách Českých drah – celá ČR 1998
Havlíčkův Brod -depo ČD Průzkum a sanace znečištění ropnými látkami 1996-1998
Holýšov - SVA a.s. Vyhodnocení sanace a monitoringu znečištění 1994-1998
Chrudim - depo ČD Průzkum a sanace znečištění ropnými látkami 1996-1998
Kněževes - VÚ 2691 Monitoring kvality podzemních vod 1998
Kolín -depo ČD Riziková analýza 1998
Mělník - ČSAD - AB s.r.o. Doprůzkum starých ekologických zátěží a riziková analýza 1998
Meziměstí -depo ČD Riziková analýza 1998
Nymburk – depo ČD Vyhodnocení sanace 1997-1998
Písek - Budovcova ul Průzkum zbytkové kontaminace zemin a podzemní vody 1998
Stránčice - skladový areál Dokumentace EIA 1998
Toušeň - těžba štěrkopísku Dokumentace EIA 1998
Týniště nad Orlicí - zrušený sklad PHM Atmogeochemický průzkum 1998
Benzina s.p. Autorizované měření emisí - 74 lokalit 1999
Bohumín - seřazovací nádraží ČD Riziková analýza 1999
Bor u Tachova - Kovošrot Plzeň Riziková analýza – aktualizace 1999
Brandýs n. Orlicí - K-BASS Průzkum znečištění a analýza rizik 1996-1999
Čestlice - skladový areál Posudek EIA 1999
Hradec Králové – letiště Průzkum a sanace znečištění v prostoru vojenského letiště 1994-1999
Karlovy Vary - Kovošrot Plzeň Riziková analýza – aktualizace 1999
Korunní – Karlovarská korunní kyselka Hydrogeologický průzkum v oblasti zřídelní struktury Korunní, etapa I 1999
Písek - Cihelna u Václava Orientační průzkum znečištění horninového prostředí 1999
Prameny Vyhodnocení hydrogeologického průzkumu na jímacích vrtech 1999
Sokolov - Kovošrot Plzeň Riziková analýza – aktualizace 1999
Terezín – autopark VÚ 8240 Průzkum, sanace a posanační monitoring znečištění ropnými látkami 1996-1999
Vlašim - Sellier & Bellot Průzkum a sanace znečištění chlorovanými uhlovodíky 1994-1999
Zdiby - Obchodní centrum Olympia Posudek EIA 1999
Benzina s.p. Autorizované měření emisí - 13 lokalit 2000
Kolín - depo ČD Průzkum a sanace znečištění ropnými látkami 1997-2000
Korunní – Karlovarská korunní kyselka Hydrogeologický průzkum v oblasti zřídelní struktury Korunní, etapa II a etapa III 2000
Olešnice v Orlických horách-penzion Pašerák Návrh ochranných pásem vodního zdroje 2000
Písek - Budovcova ul Průzkumně sanační práce-eliminace znečištění ClU 1999-2002
Písek - Cihelna u Václava Průzkum znečištění v prostoru bývalé skládky 2000
Šumperk - depo ČD Riziková analýza 2000
Polička - depo ČD Průzkum a sanace znečištění ropnými látkami 1996-2001
Orlík nad Vltavou - Lesní správa Karel Schwarzenberk Vstupní audit v oblasti vodního hospodářství 2001
Lovosice - Lovochemie a.s. EMS – úvodní environmetální přezkoumání 2001
Písek – Autoservis za lesnickou školou Ekologický audit 2001
Hronov Hydrogeologické posouzení vybudování hlubinných vrtů pro tepelné čerpadlo 2001
Hřibojedy – HG průzkum Zajištění zdroje podzemní vody pro zásobování obce pitnou vodou 2001
Písek – Za Pazdernou Ekologický audit 2001
Lašovice Posouzení možnosti likvidace důlních vod 2001
Říčky – SKI centrum Ověření zdroje podzemní vody pro zásobování rekreačního areálu pitnou vodou 2001
Česká Skalice – Novopol a.s. Riziková analýza 2001
Jetřichov – Pasa Odborný posudek sanace skládky pesticidů 2002
Veřejná pohřebiště Posouzení hydrogeologických poměrů - 53 lokalit 2002-2003
Mělník – ČSAD Aktualizace rizikové analýzy 2002
Polička - Depo ČD Posanační monitoring 2002-2003
Červený Kostelec Analýza rizik ohrožení vodních zdrojů chlorovanými uhlovodíky 2002
Meziměstí - Depo ČD Sanace znečištění horninového prostředí 2002
Bohuslavice Použití kalů na zemědělské půdě - zhodnocení hydrologických poměrů 2002
Česká Skalice – RIGIPS Hydrogeologické posouzení využití vodního zdroje 2002
Písek - Za Pazdernou Průzkum znečištění v oblasti kalových polí 2002
Písek - Skládka TKO Průzkum znečištění 2002
Benešov - Skládka TKO Analýza rizik ohrožení vodního zdroje 2002
Kouřim - LONZA Biotec s.r.o. Environmentální přezkoumání činnosti podniku 2002
Horní Měcholupy – Transgas Riziková analýza 2002
Praha, Vysočany - Polygon BC Riziková analýza 2003
Praha, Karlovarská - Business park Odborný posudek 2003
Meziměstí - Depo ČD Sanace znečištění podzemní vody ropnými látkami 1999-2004
Česká Skalice Návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů 2003
Praha - Libeňské Loděnice Analýza rizik 2004
Červený Kostelec - Textonnia Průzkum znečištění 2004
Česká Skalice - ČOV Hydrogeologický průzkum pro optimalizaci jímání podzemní vody pro veřejný vodovod 2004
Červený Kostelec - Plus Discount Průzkum znečištění v oblasti výstavby obchodního centra 2004
Horní Teplice - Správa CHKO Hydrogeologické posouzení projektované výstavby kanalizace 2004
Červený Kostelec-MW Průzkum znečištění, analýza rizik a technicko-ekonomická studie sanačních prací 2004-2005
Písek - Národní svobody Analýza rizik 2005
Ratibořice-Národní památkový ústav Posouzení jímání podzemních vod pro zásobování státního zámku 2005
Červený Kostelec - Semet Aktualizace analýzy rizik 2005
Labská - Semilské strojírny Hydrogeologický průzkum pro zásobování rekreačního objektu vodou 2005
Červený Kostelec -MW Optimalizace vodárenského odběru a projekt sanačních prací 2005
Police nad Metují - Merkur Analýza rizik 2005
Police n. Met. - Cross Podrobný průzkum znečištění 2006
Heřmanice - KSK Bono Hydrogeologický průzkum pro zásobování závodu vodou 2006
Janské Lázně - VAK Trutnov Posouzení efektivnosti využívání zdrojů podzemních vod 2006
Velká Jesenice-TJ Slavia Jachting Hydrogeologický průzkum pro zásobování rekreačního areálu 2006
Prkenný Důl - CC Bau Hydrogeologický průzkum pro zásobování areálu rodinných domů 2006
Beroun-ATOB Hydrogeoloigcký průzkum a realizace 18 vrtů pro tepelné čerpadlo 2006
Mukařov - Oblastní nemocnice Kolín Posouzení jímání podzemních vod pro zásobování LDN 2007
Dolany - ZD Hydrogeologický průzkum pro zásobování závlahových systémů 2007
Praha - Česká zemědělská univerzita Posouzení jímání podzemních vod pro zásobování krytého bazénu 2007
Písek - kalová pole Analýza rizik 2007
Provodov - Agrodružstvo Hydrogeologické posouzení využívání stávajících studní 2007
Felbabka - OÚ Hydrogeologický průzkum pro stavbu jímacího objektu pro veřejný vodovod 2008
Vestec u Hořiček - ZD Dolany Havarijní plán pro Středisko ochrany rostlin 2008
Písek - kalová pole Projekt sanačních prací 2008
Stará Huť - Energon, SAV invest Dokumentace pro stavbu 50 vrtů pro tepelné čerpadlo 2008
ČD a.s. Provozní řády jímacích objektů 2008-2009
Nové Město n. Met.- Nutricia Deva Hydrogeologický průzkum pro zásobování závodu vodou 2008-2009
Dobruška - Material & Technology Hydrogeologický průzkum pro zásobování provozovny vodou 2009
Brno - Sadová Dokumentace pro vodoporávní řízení ke stavbě 11 vrtů pro tepelná čerpadla 2009
Říkov - Agro CS Hydrogeologický průzkum a realizace vrtané studny pro zásobování výrobní haly 2009
Smiřice - Danisco Hydrogeologický průzkum pro stavbu studny k zásobování ČOV 2009
Červený Kostelec - Panda Frost Posouzení projektu sanačních prací 2009
Praha - Teska Studio Hydrogeologický průzkum pro stavbu 4 vrtaných studní 2009
Orlické Záhoří - OÚ Hydrogeologický průzkum pro stavbu jímacího objektu pro veřejný vodovod 2009-2010
Česká Skalice - MěÚ Hydrogeologická dokumentace pro stavbu jímacího objektu pro veřejný vodovod 2009-2010
Nové Město n. Metují - MěÚ Návrh na využívání vodárenské studny pro koupaliště 2010
Pardubice-dostihové závodiště Hydrogeologický průzkum a realizace vrtaných studní pro závlahový systém 2010
Všeradice Dokumentace pro vodoporávní řízení ke stavbě 20 vrtů pro tepelné čerpadlo 2010
Lázně Kynžvart Posouzení investičního záměru jímání podzemních vod 2010